Mätarkontroll 40 år

Vi har nu under 40 år levererat högkvalitativa tjänster och produkter till företag och kommuner över hela Sverige.

Under dessa år har vi varit hängivna vårt arbete att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet på alla våra leveranser.
Som Swedac-ackrediterad verksamhet har vi genomfört oräkneliga kontroll- och kalibreringsuppdrag för våra kunder i nära 4 decennier.

För att kunna erbjuda branschspecifika helhetslösningar har vi genom åren utvecklat verksamheten till att även omfatta ett heltäckande produktutbud för system och automation med tillhörande produktförsäljning.

När vi blickar tillbaka är vi stolta över allt vi åstadkommit och alla de kontakter vi skapat under åren.

Därför har vi i samband med vårt 40 års jubileum satt ihop ett antal fina erbjudanden som kommer att presenteras löpande under året.

Vi vill i och med detta passa på att tacka alla medarbetare, kunder och leverantörer som funnits med oss under dessa 40 år. Vi ser ljust på framtiden och ser fram emot att utveckla verksamheten för att ytterligare bredda erbjudandet för våra kunder.

Se vår tidsresa

Mätarkontroll har nu i olika skepnad varit aktiv i över 40 år med många ägar- och identitetsbyten. Vi vill gärna dela med oss lita av vår historia och har därför försökt visualisera dessa 40 år i en tidslinje där man kan följa några viktiga milstolpar från 1983 till 2023.
Missa inte

Jubileums erbjudande

intagsprov vattenmätare

Intagsprov integreringsverk