Mätarkontroll Tidslinje

1983 - Starten för Mätarkontroll

öretaget drivs sedan 1981 som Ahlsell AB Service Center.

1983 renodlas verksamheten för kontroll av utrustning och bolaget Mätarkontroll i Stockholm AB startas som en del i Ahlsells Servicecenter.

Kontrollverksamheten startas upp och redan detta år genomförs de första egenkontrollerna enligt kraven från Statens provningsanstalt.

Ägare: Ahlsell 32%, Bopp & Reuther 68%

1984 - Första ackrediteringen

Mätarkontroll slutför sitt ackrediteringsarbete och blir i januari 1984 godkända och erhåller sin första ackreditering  som Kalibreringslaboratorium.

Detta år deltar Mätarkontroll för första gången i Statens mät- och provningsråds Auditmätning tillsammans med landets övriga kalibreringslaboratorium.

Företagsnamn: Mätarkontroll

Ägare: 

Ägare: Ahlsell 32%, Bopp & Reuther 68%

1989 - Ahlsells problemlösare!

Mätarkontroll ingår som en vital del av Ahlsells servicecenter och har en framtonad roll i Ahlsells avdelning för industri/kommunalteknik.

 

Med stor kompetens och hög servicegrad beskrivs verksamheten som unik och är en uppskattad del av Ahlsells utbud.  Vi omnämns som ”Ahlsells problemlösare”

Företagsnamn: Mätarkontroll

Ägare: 

Ägare: 

1991 - Vårt nuvarande bolag kommer till

I slutet av 1991 registreras bolaget Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) detta kommer att bli det bolag där vi bedriver vår verksamhet fram till dags dato.

ASEA gick 1988 tillsammans med Brown Boveri och blev nuvarande ABB,  som vid denna tidpunkt kommer att äga verksamheten.

På detta sätt blir vi en del av ABB koncernen tillsammans med ytterligare 160 000 medarbetare världen över.

Ägare: 

1992 - Köps av ABB

Företaget är nu förvärvat av ABB och verksamheten slås samman med Kent Meters som också förvärvats av ABB.

Det nya företaget får namnet ABB Kent Meters AB.

Ägare: 

1995 - Dubbel ackreditering…

Vid denna tidpunkt har vi dubbel ackreditering som både kalibreringslaboratorium och kontrollorgan

  • Kalibreringslaboratorium regnr: 4409
  • Kontrollorgan regnr: 4409
  • EN 45004

Ägare: 

1999 - Ändrad ägarbild...

Under detta år ändras ägarbilden återigen då företaget blir ett dotterbolag till SVM som ABB förvärvat.

Ägare: 

2000 - Flyttlasset går…

Stora flyttlasset från Hammarbyvägen till Skarpnäck gårdsväg i Skarpnäck.

Detta år intar vi nya lokaler med nyinstallerad utrustning.

Ägare: 

2002 - Utländsk ägare.. EON

ABB Säljer vattenmätardivisionen, ABB Mätarkontroll och Elster  till Tyska Ruhrgas / EON.

Företagets namnändring blir officiellt godkänt och registreras i mitten på mars 2003. 

Företaget byter då namn från ABB Automation Technology Products AB till  Elster Mätarkontroll  AB.

Ägare: 

2003 - Namnändring

Företagets namnändring blir officiellt godkänt och registreras i mitten på mars 2003.

Företaget byter namn från
ABB Automation Technology Products AB till

Elster Mätarkontroll  AB

Ägare: 

2012 - Nytt ägande

Alveka invest AB förvärvar och sammanför de båda bolagen, Vodak AB från Ahlsell AB samt Elster Mätarkontroll från Elster.

Det nya bolaget blir då Vodak Mätarkontroll AB.

Ägare: 

2017 - Cirkeln är sluten…

I samband med omstrukturering av företaget väljer Alveka invest AB att återigen separera verksamheterna för Mätarkontroll och Vodak i separata bolag.

Mätarkontroll kan i och med detta återta sitt ursprungliga
bolagsnamn: Mätarkontroll i Stockholm AB.

I samband med detta ges företaget sin nuvarande grafiska form.

Ägare: 

2019 - Ecile Group – ny ägare

I oktober 2019 förvärvar Ecile Group AB  Mätarkontroll i Stockholm AB.

I och med detta ingår Mätarkontroll i koncernen Ecile Group AB tillsammans med sina systerbolag, Prodopti AB och Nedron AB.

Mätarkontroll  kompletterar de övriga bolagen i koncernen på ett bra sätt som stärker gruppen i sin helhet.

Ägare: 

2021 - Ny provutrustning för tempgivare och i-verk

Vi utvecklar verksamheten ytterligare genom att flytta fram våra positioner på två viktiga fronter.

Investeringar görs  i ny provutrustning som en del av vår målsättning att ytterligare utöka tjänsteutbudet med kontroll av tempgivare och i-verk.

Vi fördjupar även samarbetet med Siemens och blir detta år
certifierad Siemens Solutions Partner.

Detta ger oss ett ytterligare förstärkt produkt och tjänsteutbud.

Ägare: 

2022 - Utökad ackreditering

Utökar vi vår ackreditering med ytterligare en storhet och kan nu erbjuda revidering av temperaturgivare och integreringsverk.

Ägare: 

19xx - xxxxx

gfhdsfhfgsdshh

Ägare: 

19xx - Test med blå botten

Vi utvecklar verksamheten ytterligare genom att flytta fram våra positioner på två viktiga fronter.

Investeringar görs  i ny provutrustning som en del av vår målsättning att ytterligare utöka tjänsteutbudet med kontroll av tempgivare och i-verk.

Vi fördjupar även samarbetet med Siemens och blir detta år
certifierad Siemens Solutions Partner.

Detta ger oss ett ytterligare förstärkt produkt och tjänsteutbud.

Ägare: