Mätarkontroll har nu i olika skepnad varit aktiv i över 40 år med många ägar- och identitetsbyten.  Vi vill gärna dela med oss lite av vår historia och har därför försökt visualisera dessa 40 år i en tidslinje där man kan följa några viktiga milstolpar från 1983 till 2023. SE VÅR TIDSLINJE