Administrativa mätningstjänster

Mätarkontroll i Stockholm AB tillhandahåller ett stort antal kundanpassade mätningstjänster för fastighetsbolag, Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter m.m. kontakta oss gärna så diskuterar vi vilken lösning som passar er. En kort beskrivning av dom tjänster som utförs är:

Avläsning av mätare

Avläsningen kan ske med trådlös WM-bus utanför fastigheten i ett mobilt avläsningssystem eller via ett permanent monterar avläsningssystem för trådad M-bus, trådlös WM-bus eller trådlöst LoRa WAN.
I vissa fall kan vi även läsa av mätare optisk på plats men vi strävar alltid efter fjärr- eller distansavläsning.
Vi läser av fler olika fabrikat och vår egna mätare är helt öppna samt följer gällande EU-norm.

Leverans av mätvärden

Beroende på vilket system våra kunder använder sig av och vilken form av avläsning som sker så kan vi leverera tidstämplade id-märka mätarställningar alltifrån som en enkel CSV, Excellfil till kundanpassade exporter.

Rimlighetsgranskning av förbrukningar

Om så önskas utökas tjänsten med rimlighetsgranskning av mätvärden/förbrukningar för att bevaka att inga felaktiga mätvärden/förbrukningar används vid konstandsfördelning eller debitering.

Kostnadsfördelning/debitering

Vi upprättar rutiner och mallar för hur en kostnadsfördelning eller debitering skall utföras
och sköter sedan löpande arbetet.
Resultatet kan redovisas på ett flertal olika sett bl.a med individuella specifikationer och eller export till en extern förvaltare.

 

Webbtjänst

Mätvärden kan redovisas via en webbinloggning med visning av mätarställningar, förbrukningar och statistik samt viss typ av larmhantering.