2019-04-16 – Vi har vunnit stor upphandling!

Mätarkontroll skrev 2019-04-12 avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB om en stor upphandling innefattande, kontroller, revideringar, och försäljning av nya mätare. Avtalet gäller tre år med möjlig förlängning.

 

2019-01-07

Vi önskar Alla en god fortsättning på det nya året.

2018-05-25

Så här hanterar vi personuppgifter enligt dataskyddsförordningen..

Läs mer..

2018-02-26

Vi byter nu namn till Mätarkontroll i Stockholm AB.

Vodak Mätarkontroll byter namn – då Vodak AB lämnat gruppen (sålts)
byter vi namn till Mätarkontroll i Stockholm AB.

Vodak Mätarkontroll har bytt chef – Patrik Ljungström har gått vidare i karriären och vi söker en ny platschef/VD. Under mellantiden hålls platschefsrollen av Bertil Johnsson, som länge arbetat för företaget med kvalitet och avancerad teknik. (Våra kunder kan vara säkra på att detta fortfarande är våra främsta kännetecken.)