F775

Typ: Ultraljud
Storlek: Dn15 – Dn100
Flöde: MID qp0,6 – qp60
Utgångar: 2-utgångar, se datablad