Lock till vattenmätare

Typ: Plastlock blå
Storlek: Qn2,5 – 10