RR10 M-Bus

Typ: wM-bus radiomottagare för undercentraler