RTKD

Typ: Volymetrisk
Storlek: DN20 – DN32
Flöde: Q3 4 – 10 m3/h
Utgångar: RTKD-N Förberedd för Puls
Utgångar: RTKD-M Förberedd för Puls,
M-Bus och Radio