WPD/WPHD

Typ: Turbin
Storlek: DN50 – DN300
Flöde: Q25 – 1000 m3/h
Utgångar: Förberedd för Puls, M-Bus och trådlös M-Bus