WSD

Typ: Turbin
Storlek: DN50 – DN200
Flöde: Q3 25 – 400 m3/h
Utgångar: Förberedd för Puls, M-Bus och trådlös M-Bus