Saxat från reklamen om vattenmätare


Sedan ett antal år tillbaka har reklam och försäljningsargument från tillverkarsidan varit särskilt aggressiva och det tycks ha lyckats bra som affärsstrategi – man har sålt mycket statiska mätare till många kommuner. Tyvärr finns också ett antal offer för detta. Som alltid med vattenmätare är det offentlig sektor och konsumenterna som drabbas.

Tror man på de osakliga reklamtexterna, så gäller följande: Statiska mätare (ultraljudmätare) är bäst på det mesta och kan allt som gamla mekaniska mätare inte kan. Statiska mätare håller mycket längre och visar aldrig fel. De har en massa finesser som gör att man kan få ut mycket mer funktionalitet som skapar överblick, indikerar och larmar om fel etc. De är dessutom miljövänliga. Samtliga dessa argument är direkt felaktiga eller väldigt skruvade. Vi får återkomma till dem.

Så här kan det låta:

”Det är inte så lätt att förstå de många olika aspekterna som utgör en bra mätarinvestering. Men om du tänker ett steg längre och ser bortom storleken på den initiala investeringen kan du vinna mycket när det gäller att spara tid, pengar och energi. Vet du varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart mätning?”

Denna typ av text påstår saker så tvärsäkert, men problemet är mer komplext. Man använder psykologiskt luriga formuleringar som är avsedda att reducera läsaren: En som har svårt att förstå, som inte på egen hand tänker ett steg längre, och som är oförmögen att se långsiktigt… Man uppger sig värna om kundens investeringar, men för att de ska hamna i rätt ficka så ljuger man. Särskilt när man nämner ”bortom initiala investeringar”, för då utelämnar man helt att kommunerna kommer att få mycket högre kostnader för obligatoriska kontroller, när mätarna ska tas ned efter fem eller tio år.

Med expertmössan på säger man att det inte är så lätt att förstå… Det är uppenbart att inte heller skribenten gör det, när man läser vidare i reklamtexterna. Man menar att det handlar om ”att släppa taget” och därmed ska läsaren få intryck av att köparna klamrar sig fast vid befintliga lösningar, en räddhågsenhet inför det nya etc. Det nya är då just denna tillverkares egna lösningar, utan konkurrens. Ur psykologiskt perspektiv kan texten identifieras som narcissistisk. Dvs. säljaren förhöjer sitt värde som en motpol till reduktionen av köparen. Fäst vid sin egen spegelbild finns inga andra…

Man har vidare lagt beslag på begreppet smart mätning, utan att erkänna att de flesta tillverkare har funktioner för det idag, oavsett mätarens grundkonstruktion. Det man kan längta efter är en öppen och ärlig dialog som baserar sig på fakta och undviker psykologiserade antydningar, tricks som hämtade från vanlig konsumentmarknad, där man säljer kläder eller kosmetika.

Vi menar inte att statiska mätare är dåliga – vi tar sedan länge hand om alla typer av mätare, och ultraljudsmätare mäter oftast bra. Vi menar dock att alla mätare har för- och nackdelar och ett noggrant vägande av alla relevanta egenskaper i förhållande till en bred kravspecifikation ger bästa förutsättningar för god upphandling. Det verkar som många kommuner har svårt att klara detta, att stå emot sådana vulgärargument, som i exemplet ovan. Stora förändringar i samhället leder också till att beslutskvaliteten varierar av många andra skäl, inte bara tekniska överväganden. Åt detta kan vi inte göra något, men vi kan i alla fall informera på teknisk grund – försöka starta en debatt om hur marknaden hanterar dessa frågor idag.