När vi blickar tillbaka är vi stolta över allt vi åstadkommit och alla de kontakter vi skapat under åren.

Därför har vi i samband med vårt 40 års jubileum satt ihop ett antal fina erbjudanden som kommer att presenteras löpande under året.

Vi vill i och med detta passa på att tacka alla medarbetare, kunder och leverantörer som funnits med oss under dessa 40 år. Vi ser ljust på framtiden och ser fram emot att utveckla verksamheten för att ytterligare bredda erbjudandet för våra kunder. 

Missa inte att ta del av våra fina jubileumserbjudande, (se mer nedan).

Se vår tidsresa

Mätarkontroll har nu i olika skepnad varit aktiv i över 40 år med många ägar- och identitetsbyten. Vi vill gärna dela med oss lita av vår historia och har därför försökt visualisera dessa 40 år i en tidslinje där man kan följa några viktiga milstolpar från 1983 till 2023.
Missa inte

Jubileumserbjudande

Intagsprov vattenmätare

Intagsprov Integreringsverk

Vi har avtal med

Ackrediterade av Swedac x 2

Mätarkontroll i Stockholm AB ackrediteringsnummer (4409) i enlighet för volym- & massflödesmätare, samt kontrollorgan (4409) enligt ISO/IEC 17020 för volymmätare kallvatten och varmvatten, samt sedan 2022 kompletta värmemätare med flödesgivare, temperaturgivare och integreringsverk.

När kalibrerade ni era mätare senast?

En mätare som inte kalibreras regelbundet kan ge upphov till felaktiga beslut och ekonomiska förluster. Om ni vill vara säkra på att era mätare visar korrekta värden rekommenderar vi en återkommande och väl inplanerad kontroll. Då kan ni vara säkra på att era framtida beslut grundas på rätt information.

Att kunna redovisa era mätvärden som spårbara till nationella normaler skapar även trygghet och trovärdighet gentemot era egna kunder – och en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna.

Vårt signum = snabba leveranser och skräddarsydda lösningar

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en så hög servicegrad som möjligt. Att snabbt kalibrera, kontrollera och renovera mätare är en av våra styrkor. Eftersom vi arbetar med alla typer av process- och vattenmätare har vi en bred kompetens vilket gör att vi snabbt kan lösa alla tänkbara problem och anpassa våra lösningar efter varje kunds specifika behov. Vi har även ett gott samarbete med ledande leverantörer som i kombination med vårt egna stora reservdelslager gör att vi kan minimera leveranstiderna. På så sätt slipper ni långa väntetider.

Boka tid för kalibrering!

Mätarkontroll i Stockholm AB

Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra mätvärden för olika typer av process- och vattenmätare. Korrekta processmätare gör att företag kan säkerställa sina volymer i allt från pillerburkar eller läskedrycker, till processvatten eller kemikalier, och samtidigt säkerställa den egna mängden utsläpp i det kommunala avloppssystemet. Bland annat. För kommuner handlar det istället ofta om att kunna korrekt debitera fastighetsägare för deras vattenförbrukning.

Se vad vi mer kan göra för er

Klicka här
Borgholms kommun
Nacka kommun
Endress + hauser
Scania
Fortum
Stockholm vatten
Mörbylånga kommun

Tveka inte att kontakta oss

Kontakt