Blogginlägg

Vattenmätare - plast eller mässing?

Vi behöver titta på skillnaderna mellan engångs ultraljudsmätare i plasthus och vanliga renoveringsbara mekaniska mätare i mässingshus och granska både vulgärargument i marknadsföringen och hur vi bättre förstår grunderna för långsiktig rättvis jämförelse, nu när vi definitivt är inne i en tid när hållbarhet och miljö måste finnas med. Låt oss titta mera på produktinformation från leverantörer och jämföra med hur det verkligen ser ut om vi också väger in hållbarhetsfrågorna lite mer. Läs mer →

Det missförstådda R-talet

Sedan några år tillbaka har vi hört en del märkliga uttalanden om vattenmätares s.k. "R-tal", eller "R-värde". Vissa leverantörer har fått kunderna att tro att ju högre R-tal, desto bättre mätare. I värsta fall har man fått kommuner att köpa mätare med R-tal som är så höga att mätarna är olämpliga för sitt syfte. Då handlar det om att mätarna mäter så små flöden att det inte är relevant för förbrukningsmätning - de är för "bra" gentemot kraven och det kostar. Framför allt blir det dyrt med de lagstadgade kontrollerna efter utesittningstiden. Detta verkar inte försäljarna nämna. Extrema R-tal kan t.o.m. göra det omöjligt att göra regelmässig kontroll genom att det inte finns provbänkar som klarar de låga flöden som då blir aktuella. Hur kunde det bli så fel? Läs mer →

Saxat från reklamen om vattenmätare

Reklam för ultraljudsmätare från tillverkarsidan har varit särskilt aggressiv och det tycks ha lyckats bra som affärsstrategi. Tyvärr finns också ett antal offer för detta. Som alltid med vattenmätare är det offentlig sektor och i slutänden konsumeterna som drabbas.

De som säljer statiska mätare (ultraljudsmätare) dömer ut mekaniska mätare totalt. Man menar att statiska mätare har alla fördelar, inklusive att de är miljövänliga. De flesta argument är direkt felaktiga eller väldigt skruvade. Låt oss titta närmare på dem! Läs mer →

Mätarkontrolls blogg - hur och varför?

Det skrivs mycket om fördelar och nackdelar med vissa typer av vattenmätare. Ofta med en beklämmande låg nivå på argumenten. Mätarkontroll i Stockholm AB har varit verksamma som ackrediterat laboratorium med kontroll och kalibrering sedan nuvarande system med vattenmätarkontroller infördes.

Vi finner direkt felaktiga utsagor om vattenmätning och vattenmätare i pågående reklamkampanjer och inlägg. Därför vill vi informera på dessa sidor så att upphandlare inom offentlig sektor får möjlighet till sakliga underlag och kravspec:ar, där vissa mätarfabrikat inte favoriseras p.g.a. ”smart sales”. Läs mer →

Nyheter

2020-03-17 Till våra kunder och samarbetspartners med anledning av Covid-19 och vår verksamhet

Vi tar spridningen av Covid-19 på allvar och följer myndigheternas rekommendationer och anpassar oss till deras beslut. Det som gäller idag kan vi behöva omvärdera i morgon. För att ni ska veta hur vi ställer oss idag har vi gjort följande sammanställning:

– Vi uppmuntrar och informerar internt om god handhygien och tillhandahåller handsprit.
– Vi har löpande dialog med våra medarbetare kring utvecklingen av läget.
– Vi möjliggör för anställda att arbeta hemifrån i den mån deras arbetsuppgifter tillåter det.
– Vi har ställt in alla onödiga fysiska möten och genomför dem i stället digitalt.
– Vi begränsar resandet till att endast utföra nödvändiga besök som inte går att lösa digitalt hos våra kunder.
– Vid symptom på infektion (feber, hosta etc.) ska våra medarbetare stanna hemma, och i görlig mån utföra sin arbetsuppgifter hemifrån.

Leveranser kan påverkas av andra aktörer, som posten eller andra transportörer, vilket ligger utanför vår kontroll. Vi meddelar så snart sådana avvikelser kommer till vår kännedom.

Vi gör vårt bästa för att våra kunder inte ska drabbas och skulle förseningar i våra tjänster förekomma så hoppas vi att ni har förståelse för detta i rådande situation.

2019-12-09 Förnyade ackrediteringar

Vi har vässat vår förmåga ytterligare! Swedac har just i sin förnyade bedömning (vart fjärde år) utfärdat våra nya ackrediteringsbevis. Detta datum signerade SWEDACs enhetschef för industri våra nya bevis:

Kontrollorgan enligt SS ISO-IEC 17020:2012, där vi nu är godkända för provvolym på 2 liter för små flöden. Vi ligger nu i topp i Sverige vad gäller att hantera de höga R-tal som ett antal av Sveriges kommuner har köpt på sig av misstag – se bloggen!

Kalibreringslaboratorium enligt SS ISO-IEC 17025:2018. Denna upplaga har avsevärt förändrats sedan den senaste, 17025:2005, och det har inneburit en hel del jobb att möta de nya, högre kraven. Men nu är det gjort och vi står väl rustade för vår nya framtid med ny ägare.

2019-11-26 - Vi har ny ägare!

Måndagen 25 november köptes Mätarkontroll i Stockholm AB av Ecile Group AB, en växande koncern inom industriella applikationer, tillverkning och produktion, bl.a. inom avloppsanläggningar och reningsverk, där också flödesmätning är aktuellt. Köpet skedde genom övertagande av samtliga våra aktier. En komplementär och ömsesidig partner som är inställd på att utveckla Mätarkontroll, också mot nya tillämpningar. Vi ser fram emot en spännande och lärorik resa. Konkurrensen på marknaden består!

– Vi har avtal med

När kalibrerade ni era mätare senast?

En mätare som inte kalibreras regelbundet kan ge upphov till felaktiga beslut och ekonomiska förluster. Om ni vill vara säkra på att era mätare visar korrekta värden rekommenderar vi en återkommande och väl inplanerad kontroll. Då kan ni vara säkra på att era framtida beslut grundas på rätt information.

Att kunna redovisa era mätvärden som spårbara till nationella normaler skapar även trygghet och trovärdighet gentemot era egna kunder – och en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna.

Ackrediterade av Swedac x 2

Mätarkontroll i Stockholm AB ackrediteringsnummer (4409) i enlighet med ISO/IEC 17 025 för volym och massa samt kontrollorgan (4409) enligt ISO/IEC 17 020 för volym. Eftersom vi är ackrediterade kontrollerar SWEDAC fortlöpande vår kompetens att utföra de kalibreringar och kontroller som vi ackrediterats för. Ackrediteringen ställer höga krav på vår utrustning, vårt kvalitetsledningssystem, liksom personalens kompetens, då kraven är höga för att hålla mätvärden inom 0,15–0,3 % i mätosäkerhet, beroende på mätartyp.

Vårt signum = snabba leveranser och skräddarsydda lösningar

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en så hög servicegrad som möjligt. Att snabbt kalibrera, kontrollera och renovera mätare är en av våra styrkor. Eftersom vi arbetar med alla typer av process- och vattenmätare har vi en bred kompetens vilket gör att vi snabbt kan lösa alla tänkbara problem och anpassa våra lösningar efter varje kunds specifika behov. Vi har även ett gott samarbete med ledande leverantörer som i kombination med vårt egna stora reservdelslager gör att vi kan minimera leveranstiderna. På så sätt slipper ni långa väntetider.

Boka tid för kalibrering!

Mätarkontroll i Stockholm AB

Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra mätvärden för olika typer av process- och vattenmätare. Korrekta processmätare gör att företag kan säkerställa sina volymer i allt från pillerburkar eller läskedrycker, till processvatten eller kemikalier, och samtidigt säkerställa den egna mängden utsläpp i det kommunala avloppssystemet. Bland annat.
För kommuner handlar det istället ofta om att kunna korrekt debitera fastighetsägare för deras vattenförbrukning.

Första steget tar du här - Välkommen

Jag vill avregistrera mina personuppgifter:

Jag vill få löpande infomation angående: