Endress & Hauser induktiv flödesmätare DN2

Flödesgivare & förstärkare: Promag 33A DN 2 Nr. ZK390158
Maxflöde: 110 l/h
Lång historik, kalibrerad av oss många gånger