Blogginlägg

Saxat från reklamen om vattenmätare

Reklam för ultraljudsmätare från tillverkarsidan har varit särskilt aggressiv och det tycks ha lyckats bra som affärsstrategi. Tyvärr finns också ett antal offer för detta. Som alltid med vattenmätare är det offentlig sektor och i slutäden konsumeterna som drabbas.

De som säljer statiska mätare (ultraljudsmätare) dömer ut mekaniska mätare totalt. Man menar att statiska mätare har alla fördelar, inklusive att de är miljövänliga. De flesta argument är direkt felaktiga eller väldigt skruvade. Låt oss titta närmare på dem! Läs mer →

Mätarkontrolls blogg - hur och varför?

Det skrivs mycket om fördelar och nackdelar med vissa typer av vattenmätare. Ofta med en beklämmande låg nivå på argumenten. Mätarkontroll i Stockholm AB har varit verksamma som ackrediterat laboratorium med kontroll och kalibrering sedan nuvarande system med vattenmätarkontroller infördes.

Vi finner direkt felaktiga utsagor om vattenmätning och vattenmätare i pågående reklamkampanjer och inlägg. Därför vill vi informera på dessa sidor så att upphandlare inom offentlig sektor får möjlighet till sakliga underlag och kravspec:ar, där vissa mätarfabrikat inte favoriseras p.g.a. ”smart sales”. Läs mer →

Nyheter

2019-09-05 - Nya medarbetare

Mätarkontroll har under sommaren anställt två nya medarbetare – Christian Hulting till verkstaden och Hans Trondsen till labbet och orderadministrationen. Hans har tidigare arbetat i företaget.

2019-04-16 - Vi har vunnit stor upphandling!

Mätarkontroll skrev 2019-04-12 avtal med Stockholm Vatten och Avfall AB om en stor upphandling innefattande, kontroller, revideringar, och försäljning av nya mätare. Avtalet gäller tre år med möjlig förlängning.

– Vi har avtal med

När kalibrerade ni era mätare senast?

En mätare som inte kalibreras regelbundet kan ge upphov till felaktiga beslut och ekonomiska förluster. Om ni vill vara säkra på att era mätare visar korrekta värden rekommenderar vi en återkommande och väl inplanerad kontroll. Då kan ni vara säkra på att era framtida beslut grundas på rätt information.

Att kunna redovisa era mätvärden som spårbara till nationella normaler skapar även trygghet och trovärdighet gentemot era egna kunder – och en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna.

Ackrediterade av Swedac x 2

Mätarkontroll i Stockholm AB ackrediteringsnummer (4409) i enlighet med ISO/IEC 17 025 för volym och massa samt kontrollorgan (4409) enligt ISO/IEC 17 020 för volym. Eftersom vi är ackrediterade kontrollerar SWEDAC fortlöpande vår kompetens att utföra de kalibreringar och kontroller som vi ackrediterats för. Ackrediteringen ställer höga krav på vår utrustning, vårt kvalitetsledningssystem, liksom personalens kompetens, då kraven är höga för att hålla mätvärden inom 0,15–0,3 % i mätosäkerhet, beroende på mätartyp.

Vårt signum = snabba leveranser och skräddarsydda lösningar

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en så hög servicegrad som möjligt. Att snabbt kalibrera, kontrollera och renovera mätare är en av våra styrkor. Eftersom vi arbetar med alla typer av process- och vattenmätare har vi en bred kompetens vilket gör att vi snabbt kan lösa alla tänkbara problem och anpassa våra lösningar efter varje kunds specifika behov. Vi har även ett gott samarbete med ledande leverantörer som i kombination med vårt egna stora reservdelslager gör att vi kan minimera leveranstiderna. På så sätt slipper ni långa väntetider.

Boka tid för kalibrering!

Mätarkontroll i Stockholm AB

Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra mätvärden för olika typer av process- och vattenmätare. Korrekta processmätare gör att företag kan säkerställa sina volymer i allt från pillerburkar eller läskedrycker, till processvatten eller kemikalier, och samtidigt säkerställa den egna mängden utsläpp i det kommunala avloppssystemet. Bland annat.
För kommuner handlar det istället ofta om att kunna korrekt debitera fastighetsägare för deras vattenförbrukning.

Första steget tar du här - Välkommen

Jag vill avregistrera mina personuppgifter:

Jag vill få löpande infomation angående: