Nyheter

GWF - Vattenmätare med synkroniserad avläsning elektroniskt och manuellt

Datablad MTKcoder
 Datablad UNICOcoder 90°

Vilka lagar/regler gäller vid renovering av vattenmätare efter 30/10-16? Läs om vad som gäller enligt SWEDAC

   SWEDAC Informationsblad 

– Vi har avtal med

När kalibrerade ni era mätare senast?

En mätare som inte kalibreras regelbundet kan ge upphov till felaktiga beslut och ekonomiska förluster. Om ni vill vara säkra på att era mätare visar korrekta värden rekommenderar vi en återkommande och väl inplanerad kontroll. Då kan ni vara säkra på att era framtida beslut grundas på rätt information.

Att kunna redovisa era mätvärden som spårbara till nationella normaler skapar även trygghet och trovärdighet gentemot era egna kunder – och en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna.

Ackrediterade av Swedac x 2

Vodak Mätarkontroll ackrediteringsnummer (4409) i enlighet med ISO/IEC 17 025 för volym och massa samt kontrollorgan (4409) enligt ISO/IEC 17 020 för volym. Eftersom vi är ackrediterade kontrollerar SWEDAC fortlöpande vår kompetens att utföra de kalibreringar och kontroller som vi ackrediterats för. Ackrediteringen ställer höga krav på vår utrustning, vårt kvalitetsledningssystem, liksom personalens kompetens, då kraven är höga för att hålla mätvärden inom 0,15–0,3 % i mätosäkerhet, beroende på mätartyp.

Vårt signum = snabba leveranser och skräddarsydda lösningar

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en så hög servicegrad som möjligt. Att snabbt kalibrera, kontrollera och renovera mätare är en av våra styrkor. Eftersom vi arbetar med alla typer av process- och vattenmätare har vi en bred kompetens vilket gör att vi snabbt kan lösa alla tänkbara problem och anpassa våra lösningar efter varje kunds specifika behov. Vi har även ett gott samarbete med ledande leverantörer som i kombination med vårt egna stora reservdelslager gör att vi kan minimera leveranstiderna. På så sätt slipper ni långa väntetider.

Boka tid för kalibrering!

Vodak Mätarkontroll AB

Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra mätvärden för olika typer av process- och vattenmätare. Korrekta processmätare gör att företag kan säkerställa sina volymer i allt från pillerburkar eller läskedrycker, till processvatten eller kemikalier, och samtidigt säkerställa den egna mängden utsläpp i det kommunala avloppssystemet. Bland annat.
För kommuner handlar det istället ofta om att kunna korrekt debitera fastighetsägare för deras vattenförbrukning.

Första steget tar du här - Välkommen

Jag vill få löpande infomation angående: