Så här hanterar vi personuppgifter enligt dataskyddsförordningen..

Läs mer…

 

Om oss

Mätarkontroll i Stockholm AB är helägt dotterbolag till Ecile Group AB. Verksamheten har bedrivits sedan 1984 och har genom åren haft ett antal ägare. Vi arbetar inom två affärsområden: ackrediterade tjänster (kontroll och kalibrering enligt ISO/IEC 17020 och ISO/IEC 17025) samt försäljning av produkter och tjänster.

Kontroll och kalibrering enligt ISO/IEC 17020 och ISO/IEC 17025

Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra mätvärden för olika typer av process- och vattenmätare. Korrekta processmätare gör att företag kan säkerställa sina volymer i allt från pillerburkar eller läskedrycker till processvatten eller kemikalier, och samtidigt säkerställa den egna mängden utsläpp i det kommunala avloppssystemet. Bland annat.
För kommuner handlar det istället ofta om att kunna korrekt debitera fastighetsägare för deras vattenförbrukning.
Tack vare vår långa erfarenhet har vi utvecklat och förfinat tekniken för kalibrering, kontroll och renovering av alla typer av mätare och mätmetoder för massflödes- och volymmätare. Dessutom kan vi mäta såväl i kallt som varmt vatten upp till DN200. Allt sammantaget har Mätarkontroll i Stockholm AB en ovanligt bred kompetens vilket då och då ger oss anledning att föreläsa i ämnet och, kanske ännu oftare, fungera som rådgivare i olika sammanhang.

Flöden inom angiven mätosäkerhet från 6 l/tim till 280 000 l/tim
Volymmätning genom vägning, Kall- och varmvattenmätare ± 0,2 – 0,3% beroende av metod.
Massflödesmätare ±0,15%

Produkter och tjänster

Vi erbjuder flödesmätare i allt från enkla kallvattenmätare eller fjärrvärmemätare till avancerade mätare för processindustrin. Vi har genom vår kontroll och kalibreringsverksamhet stor erfarenhet och teknisk kunskap om mekaniska mätare för kallt och varmt vatten, ultraljudsmätare, induktiva mätare och massflödesmätare.
Avläsning av mätare via trådad M-bus eller radio blir allt mer efterfrågat. Lösningarna kräver en högre grad av system- och integrationstänkande. Vi har flera olika system beroende på krav och förutsättningar. Vi erbjuder kunden projektering, mätare, programvara, drift och teknisk support.