Vi bygger om för en bättre upplevelse. Håll ut, vi är snart tillbaka!

Läs vidare om oss och våra produktområden längre ner på sidan!

Under tiden kan ni självklart ringa som vanligt på

08-644 68 70 eller mejla på info@matarkontroll.se

Produktområden

Processinstrument

Flöde SITRANS F

Elektromagnetisk, Coriolis, Ultraljud, Vortex, Differenstryck

Mät flödet av vätskor, gaser och ånga med större tillförlitlighet. Den betrodda SITRANS F produktfamiljen har mångsidiga och tillförlitliga mätlösningar byggda för att passa alla branscher och processer, från enkla flödesindikatorer till avancerade, busskompatibla elektroniska system.

Processinstrument 

Temperstur SITRANS T

SICHARGE D-laddsystemet erbjuder enastående laddningsprestanda med dynamisk kraftallokering och bekvämlighet som optimerar laddningen och ökar din lönsamhet. Ett utmärkt användargränssnitt med intuitiv design och enkel hantering garanterar en smidig laddningsupplevelse. Den integrerade 24-tums justerbara skärmen gör det lätt för kunderna att använda laddaren i den mest bekväma höjden. Problemfria betalningstransaktioner med olika terminalalternativ stödjer flera betalningsmetoder.

Processinstrument 

Nivå SITRANS L

Nivåvakter, nivåmätning och Gränsskiktsmätning 

Baserat på global erfarenhet inom området erbjuder Siemens ett komplett sortiment av nivågivare för alla applikationer. Med vetskapen om att ingen enskild mätteknik kan tillgodose behoven hos alla industriella utmaningar erbjuder Siemens ett komplett utbud av kontakt- och beröringsfri instrumentering för kontinuerlig mätning och vaktfunktion.

Processinstrument

Tryck SITRANS P

Du har press på dig att producera snabbt, säkert och effektivt. För att inte tala om det faktiska trycket i din process – som du måste mäta med maximal noggrannhet hela tiden. Siemens tryckgivare är anpassade till de specifika kraven i dina applikationer och ger den tillit du behöver till din instrumentering – vilket hjälper till att minska en del av det trycket.

E-Mobility

VersiCharge 12-48A

Siemens VersiCharge AC är den perfekta laddaren för alla tillämpningar. Dra nytta av många fördelar och funktioner, såsom lättanvänd app, integrering med smarta hus, flexibla kommunikationslösningar, öppna betalningsmöjligheter, säker debitering, snabbare laddning, smart laststyrning, OCPP- och Modbuskommunikation, m.m.

E-Mobility

SICHARGE D för bli och lastbilar 160-400kW DC

SICHARGE D-laddsystemet erbjuder enastående laddningsprestanda med dynamisk kraftallokering och bekvämlighet som optimerar laddningen och ökar din lönsamhet. Ett utmärkt användargränssnitt med intuitiv design och enkel hantering garanterar en smidig laddningsupplevelse. Den integrerade 24-tums justerbara skärmen gör det lätt för kunderna att använda laddaren i den mest bekväma höjden. Problemfria betalningstransaktioner med olika terminalalternativ stödjer flera betalningsmetoder.

Processinstrument 

Ventillägeställare SIPART

Som gränssnittet mellan styrsystemet och ventilerna spelar ventillägesställarna en viktig roll för att säkerställa tillgänglighet och optimal prestanda i dina automatiserade processanläggningar. SIPART är helt rätt val för dina tillämpningar och krav.

Processinstrument 

Vägning SIWAREX

Beprövade SIWAREX vägningselektronik, SIWAREX lastceller, transportbandsvågar och flödesmätare för fasta material klarar Siemens nästan alla dina vägningsuppgifter – med förstklassiga lösningar som hjälper dig att lösa dem på ett optimalt sätt.

Vattenmätare

Vinghjulsmätare

Elster M100i

Vattenmätare

Ultraljudsmätare 

Apator Ultrimis

Energimätning

Värmemängdsmätare

Integra CALEC

Vattenmätare

Torrlöpande enstrålig

APATOR JS Smart+

Ackrediterad kontroll och kalibrering

ISO/IEC 17025-2018

Kalibrering            Flödesmätare

Kalibrering av massflöde och volym

Från 3-6000 kg/h med ett flöde på 3-280 000 l/h

Dimensioner från DN 1,5 till DN200

ISO/IEC 17020-2012

Återkommande Kontroll Flödesgivare

Kontroll av flödesgivare i Kall och varmvattenmätare med flöde från

5 till 280 000 l/h

Dimension från DN15 till DN200 

ISO/IEC 17020-2012

Återkommande Kontroll Temperaturgivare

Alla värmemätare och varmvattenmätare som används för att debitera privata hushåll omfattas av mätarlagens nationella bestämmelser. Branschkraven gäller samtliga värmemätare för debitering i fjärrvärme- och fjärrkylanät. Felvisningen får inte överstiga dubbla värdet av de felgränser som gäller för nya mätare och ska följas upp årligen. Revision och kontroll ska utföras av ackrediterade organ enligt SWEDAC föreskrifter. Under revisionen görs okulärbesiktning, rengöring, byte av slitagedelar och batterier, samt täthetskontroll och plombering.

ISO/IEC 17020-2012

Återkommande Kontroll Integreringsverk

Under revisionen görs okulärbesiktning, rengöring, byte av slitagedelar och batterier, samt täthetskontroll och plombering.

Tjänster

System, mätvärdesinsamling, anpassning och renovering
Mätvärdesinsamling

Mätvärdesinsamling

OneViewer

Ett heltäckande, varumärkesoberoende system för att samla in mätdata från alla typer av givare och sensorer. OneViewer stödjer flera IoT-teknologier som wM-Bus, LoRaWAN och Nb-IoT

Utvecklat för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och mindre fastighetsbolag.

Systemet inkluderar även en Windows-applikation, OneReader, som används för walk-by-avläsning.

Det erbjuder funktioner för kostnadsfördelning, boendeinloggning och fakturering av olika kostnader som hyror och elbilsladdning.

Mätvärdesinsamling

Mätvärdesinsamling 

Divako

Ett heltäckande, varumärkesoberoende system för att samla in mätdata från alla typer av givare och sensorer. Divako erbjuder smarta IoT-lösningar för fjärravläsning och nätverkshantering.

De specialiserar sig på att samla in och analysera data från olika sensorer och mätare, inklusive vatten- och energimätare. Deras plattform inkluderar en Windows-applikation för walk-by-avläsning och erbjuder funktioner för kostnadsfördelning, boendeinloggning och fakturering. Divako stödjer flera IoT-teknologier som wM-Bus, LoRaWAN och Nb-IoT, och deras lösningar används av kommuner och vattenverk för effektiv och exakt mätdatahantering.

Mätarbyten

OneTime

Med vårt egenutvecklade bokningssystem kan kunder enkelt ändra sin bokning med ett unikt bokningsnummer som skickas via brev, e-post eller SMS.

Vår personal hanterar hela mätarbytesprocessen, inklusive administrativa, praktiska och tekniska uppgifter. Vi sköter allt från planering och bokning med kunden till själva bytet och den avslutande rapporteringen.

Varje byte dokumenteras enligt era specifikationer, och bokningsnumret följer med i slutdokumentationen för att säkerställa att alla detaljer är med.

Mätarbyten

Mätarverkstaden 

Mätarrenovering

Vi renoverar mekaniska mätare för kallvatten och fjärrvärme, vilket gör dem minst lika bra som nya, om inte bättre.

Denna process erbjuder både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Efter renoveringen genomgår mätarna tester enligt STAFS 2007:2 för att säkerställa korrekt mätning. Mätarna utrustas med nya insatser som uppfyller MID- eller EG-standarder, beroende på typ.

Vid renovering kan vi även tilldela nya serienummer och komplettera med kommunikationsmöjligheter.


Medlemskap och samarbeten 


Ramavtal

Sinfra

Sinfra är en nationell inköpscentral som genomför hållbara upphandlingar för att upprätta ramavtal med leverantörer. Dessa avtal är tillgängliga för Sinfras medlemmar inom fjärrvärme, VA och el i Sverige.

Vår verksamhet syftar till att erbjuda medlemmarna produkter och tjänster via hållbarhetsfokuserade ramavtal. Vi strävar efter att vara en integrerad del av medlemmarnas inköpsprocesser, och skapa effektivitet och trygghet med den bästa tekniken.

Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter och branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Branschorganisation

VVS Fabrikanterna

VVS-Fabrikanterna är branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. Föreningen består av 100 ledande företag som säljer produkter och material både i Sverige och internationellt.

VVS-Fabrikanterna representerar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vårt mål är att skapa en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att främja tillverkarens roll i värdekedjan.

Återförsäljare

SIEMENS Solution Partner

Som Solution Partner och återförsäljare av Siemens produkter inom automation och drivsystem samt e-mobilitet kan du lita på att få utmärkt teknisk expertis för framgångsrik digitalisering och automatisering. Detta innebär att du kan dra nytta av en djup förståelse för våra produkter och deras interaktioner, vilket säkerställer din affärstillväxt.

Återförsäljare

SIEMENS Approved Reseller


Om Mätarkontroll

På Mätarkontroll tillhandahåller vi heltäckande mätlösningar för olika branscher. Våra tjänster inkluderar flödesmätning, tryckmätning, temperaturmätning, energimätning och densitetsmätning. Vi är stolta över vår Swedac-ackreditering enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012, som erkänner vår expertis inom kontroll och testning med stora kallvatten- och varmvattenvolymmätare. Vårt team av experter har lång erfarenhet av att hantera flöden från 5 till 280 000 liter per timme, vilket säkerställer noggranna mätningar oavsett flödesvolym. Vi erbjuder även kompletta värmemätare med flödesgivare, temperaturgivare och integrationsenhet. Vårt ackrediterade laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018 utför kalibreringstester av massflödesmätare, kall- och varmvattenmätare, volymmätare och densitetsmätare. Som Siemens lösningspartner förser vi dig med den senaste tekniken och lösningarna för mätning och automation. Vi arbetar nära dig för att förstå dina unika behov och krav, vilket säkerställer att vi förser dig med en skräddarsydd lösning som uppfyller dina specifika mål. Med vårt engagemang för noggrannhet och tillförlitlighet kan du lita på att vi levererar mättjänster av högsta kvalitet. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mätbehov.

Ett urval av våra kunder 

Kontaktformulär

Kontakta oss genom att fylla i dina uppgifter och varför du vill bli kontaktad så återkommer vi snarast. 
Namn mejladress Meddelande I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy Submit

Kontakta oss

Ring oss eller skicka ett mail för frågor eller för att boka mättjänster. Vi finns tillgängliga Mån-fred 8.00-17.30.

Skarpnäcks Gårdsväg 4B, 128 31 Skarpnäck

08-644 68 70

info@matarkontroll.se

Mån-fred 8.00-17.30

Kontakta oss för skräddarsydda mätlösningar!

Behöver du hjälp med mäting, kalibrering eller inköp av nya instrument? Vi är här för dig! Kontakta oss idag för att diskutera dina mätbehov och få skräddarsydda lösningar.