Vi bygger om för en bättre upplevelse. Håll ut, vi är snart tillbaka!

Läs vidare om  våra produktområden under fliken "produktsortiment" där har vi samlat ett urval av våra produkter. 

Under tiden kan ni självklart ringa som vanligt på

08-644 68 70 eller mejla på info@matarkontroll.se

Ackreditering - Certifiering
Sedan 1983 är vi ackrediterade av SWEDAC och arbetar kontinuerligt med att förnya och förbättra våra metoder för att uppfylla våra kunders krav på tillförlitlighet.

ISO/IEC 17020 är en internationell standard som specificerar krav för verksamheter som utför inspektion. Den syftar till att säkerställa att inspektionsorgan är kompetenta och att deras inspektioner utförs på ett konsekvent, opartiskt och tillförlitligt sätt.

ISO/IEC 17020 syftar alltså till att garantera att inspektionsorgan har den nödvändiga kompetensen och opartiskheten för att utföra inspektioner som uppfyller internationella standarder för kvalitet och pålitlighet.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem (QMS). Den ger en ram för att säkerställa att organisationer kan uppfylla kundernas och andra intressenters behov och förväntningar genom att ständigt förbättra sina processer och produktkvalitet.

Förbättra effektiviteten och produktiviteten.

  • Öka kundnöjdheten genom att leverera konsekvent högkvalitativa produkter och tjänster.

  • Möjliggöra bättre riskhantering.

  • Skapa en kultur av kontinuerlig förbättring.

Standarden är erkänd globalt och används av miljontals organisationer för att etablera, implementera, underhålla och förbättra deras kvalitetsledningssystem.

ISO/IEC 17025 är en internationell standard som specificerar allmänna krav för kompetens hos provnings- och kalibreringslaboratorier. Den omfattar både tekniska krav och krav på ledningssystem, vilket säkerställer att laboratorier som är ackrediterade enligt denna standard är kompetenta och arbetar med hög kvalitet.

ISO/IEC 17025 hjälper laboratorier att visa sin kompetens och öka kundernas förtroende för deras provnings- och kalibreringsresultat. Det är en viktig standard för att säkerställa internationell jämförbarhet och kvalitet inom laboratorieverksamhet.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem (EMS). Den ger en ram för organisationer att förbättra sin miljöprestanda genom mer effektiv resursanvändning och minskning av avfall, vilket ger fördelar för både organisationen och miljön.

  • Förbättra sin miljöprestanda.

  • Uppfylla lagstadgade och andra krav.

  • Minska miljöpåverkan och förbättra effektiviteten i resursanvändningen.

  • Öka kunders och andra intressenters förtroende.

  • Skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och hållbar utveckling.

Standarden är erkänd globalt och används av organisationer över hela världen för att etablera, implementera, underhålla och förbättra deras miljöledningssystem.

Ett urval av våra kunder

Ett urval av våra leverantörer

Kontakta oss i formuläret

Kontakta oss genom att fylla i dina uppgifter och varför du vill bli kontaktad så återkommer vi snarast. 
Namn mejladress Meddelande I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy Skicka

Kontakta oss

Ring oss eller skicka ett mail för frågor eller för att boka mättjänster. Vi finns tillgängliga Mån-fred 8.00-17.30.

Skarpnäcks Gårdsväg 4B, 128 31 Skarpnäck

08-644 68 70

info@matarkontroll.se

Mån-fred 8.00-17.30

Kontakta oss för skräddarsydda mätlösningar!

Behöver du hjälp med mäting, kalibrering eller inköp av nya instrument? Vi är här för dig! Kontakta oss idag för att diskutera dina mätbehov och få skräddarsydda lösningar.