Ackrediterad kontroll och kalibrering

ISO/IEC 17025-2018

Kalibrering            Flödesmätare

Kalibrering av massflöde och volym

Från 3-6000 kg/h med ett flöde på 3-280 000 l/h

Dimensioner från DN 1,5 till DN200

ISO/IEC 17020-2012

Återkommande Kontroll Flödesgivare

Kontroll av flödesgivare i Kall och varmvattenmätare med flöde från

5 till 280 000 l/h

Dimension från DN15 till DN200 

ISO/IEC 17020-2012

Återkommande Kontroll Temperaturgivare

Alla värmemätare och varmvattenmätare som används för att debitera privata hushåll omfattas av mätarlagens nationella bestämmelser. Branschkraven gäller samtliga värmemätare för debitering i fjärrvärme- och fjärrkylanät. Felvisningen får inte överstiga dubbla värdet av de felgränser som gäller för nya mätare och ska följas upp årligen. Revision och kontroll ska utföras av ackrediterade organ enligt SWEDAC föreskrifter. Under revisionen görs okulärbesiktning, rengöring, byte av slitagedelar och batterier, samt täthetskontroll och plombering.

ISO/IEC 17020-2012

Återkommande Kontroll Integreringsverk

Under revisionen görs okulärbesiktning, rengöring, byte av slitagedelar och batterier, samt täthetskontroll och plombering.

Kontakta oss för skräddarsydda mätlösningar!

Behöver du hjälp med mäting, kalibrering eller inköp av nya instrument? Vi är här för dig! Kontakta oss idag för att diskutera dina mätbehov och få skräddarsydda lösningar.