Lite kort om Mätarkontroll

På Mätarkontroll tillhandahåller vi heltäckande mätlösningar för olika branscher. Våra tjänster inkluderar flödesmätning, tryckmätning, temperaturmätning, energimätning och densitetsmätning. Vi är stolta över vår Swedac-ackreditering enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012, som erkänner vår expertis inom kontroll och testning med stora kallvatten- och varmvattenvolymmätare. Vårt team av experter har lång erfarenhet av att hantera flöden från 5 till 280 000 liter per timme, vilket säkerställer noggranna mätningar oavsett flödesvolym. Vi erbjuder även kompletta värmemätare med flödesgivare, temperaturgivare och integrationsenhet. Vårt ackrediterade laboratorium enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018 utför kalibreringstester av massflödesmätare, kall- och varmvattenmätare, volymmätare och densitetsmätare. Som Siemens lösningspartner förser vi dig med den senaste tekniken och lösningarna för mätning och automation. Vi arbetar nära dig för att förstå dina unika behov och krav, vilket säkerställer att vi förser dig med en skräddarsydd lösning som uppfyller dina specifika mål. Med vårt engagemang för noggrannhet och tillförlitlighet kan du lita på att vi levererar mättjänster av högsta kvalitet. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mätbehov.


Medlemskap och samarbeten 


Ramavtal

Sinfra

Sinfra är en nationell inköpscentral som genomför hållbara upphandlingar för att upprätta ramavtal med leverantörer. Dessa avtal är tillgängliga för Sinfras medlemmar inom fjärrvärme, VA och el i Sverige.

Vår verksamhet syftar till att erbjuda medlemmarna produkter och tjänster via hållbarhetsfokuserade ramavtal. Vi strävar efter att vara en integrerad del av medlemmarnas inköpsprocesser, och skapa effektivitet och trygghet med den bästa tekniken.

Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter och branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Branschorganisation

VVS Fabrikanterna

VVS-Fabrikanterna är branschorganisationen för VVS- och VA-industrin. Föreningen består av 100 ledande företag som säljer produkter och material både i Sverige och internationellt.

VVS-Fabrikanterna representerar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vårt mål är att skapa en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att främja tillverkarens roll i värdekedjan.

Återförsäljare

SIEMENS Solution Partner

Som Solution Partner och återförsäljare av Siemens produkter inom automation och drivsystem samt e-mobilitet kan du lita på att få utmärkt teknisk expertis för framgångsrik digitalisering och automatisering. Detta innebär att du kan dra nytta av en djup förståelse för våra produkter och deras interaktioner, vilket säkerställer din affärstillväxt.

Återförsäljare

SIEMENS Approved Reseller


Kontakta oss för skräddarsydda mätlösningar!

Behöver du hjälp med mäting, kalibrering eller inköp av nya instrument? Vi är här för dig! Kontakta oss idag för att diskutera dina mätbehov och få skräddarsydda lösningar.