IMD

Individuell mätning och debitering (IMD)

Genom att ha bättre kontroll över din förbrukning kan du minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar användning av energiresurser.
Kallvatten

Få insikt i hur olika aktiviteter påverkar vattenförbrukning i realtid och hitta sätt att spara vatten i vardagen. Detta är särskilt viktigt i områden med vattenbrist.

Varmvatten och VVC

Att vara medveten om vattenanvändning kan leda till mer hållbara vanor och hjälpa till att bevara vattenresurser. till exempel genom att minska duschtiden eller reparera droppande kranar.

Värme

Över tid kan insamlad data hjälpa dig att identifiera trender och mönster i din värmeanvändning, vilket kan ge värdefull insikt för framtida energieffektivisering och investeringar. Med realtidsdata kan du optimera din inomhustemperatur efter dina behov och preferenser, vilket skapar en jämnare och mer bekväm inomhusmiljö.

El

Genom att övervaka din elförbrukning i realtid kan du identifiera och justera ineffektiva användningsmönster. Detta kan leda till betydande energibesparingar och lägre kostnader.

Kontakta oss för skräddarsydda mätlösningar!

Behöver du hjälp med mäting, kalibrering eller inköp av nya instrument? Vi är här för dig! Kontakta oss idag för att diskutera dina mätbehov och få skräddarsydda lösningar.