Mätvärdesinsamling

Mätvärdesinsamling

Mätvärdesinsamling

OneViewer

Ett heltäckande, varumärkesoberoende system för att samla in mätdata från alla typer av givare och sensorer. OneViewer stödjer flera IoT-teknologier som wM-Bus, LoRaWAN och Nb-IoT

Utvecklat för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och mindre fastighetsbolag.

Systemet inkluderar även en Windows-applikation, OneReader, som används för walk-by-avläsning.

Det erbjuder funktioner för kostnadsfördelning, boendeinloggning och fakturering av olika kostnader som hyror och elbilsladdning.

Mätvärdesinsamling

Mätvärdesinsamling 

Divako

Ett heltäckande, varumärkesoberoende system för att samla in mätdata från alla typer av givare och sensorer. Divako erbjuder smarta IoT-lösningar för fjärravläsning och nätverkshantering.

De specialiserar sig på att samla in och analysera data från olika sensorer och mätare, inklusive vatten- och energimätare. Deras plattform inkluderar en Windows-applikation för walk-by-avläsning och erbjuder funktioner för kostnadsfördelning, boendeinloggning och fakturering. Divako stödjer flera IoT-teknologier som wM-Bus, LoRaWAN och Nb-IoT, och deras lösningar används av kommuner och vattenverk för effektiv och exakt mätdatahantering.

Kontakta oss för skräddarsydda mätlösningar!

Behöver du hjälp med mäting, kalibrering eller inköp av nya instrument? Vi är här för dig! Kontakta oss idag för att diskutera dina mätbehov och få skräddarsydda lösningar.