Tjänster

System, mätvärdesinsamling, anpassning och renovering
Mätvärdesinsamling

Mätvärdesinsamling

OneViewer

Ett heltäckande, varumärkesoberoende system för att samla in mätdata från alla typer av givare och sensorer. OneViewer stödjer flera IoT-teknologier som wM-Bus, LoRaWAN och Nb-IoT

Utvecklat för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och mindre fastighetsbolag.

Systemet inkluderar även en Windows-applikation, OneReader, som används för walk-by-avläsning.

Det erbjuder funktioner för kostnadsfördelning, boendeinloggning och fakturering av olika kostnader som hyror och elbilsladdning.

Mätvärdesinsamling

Mätvärdesinsamling 

Divako

Ett heltäckande, varumärkesoberoende system för att samla in mätdata från alla typer av givare och sensorer. Divako erbjuder smarta IoT-lösningar för fjärravläsning och nätverkshantering.

De specialiserar sig på att samla in och analysera data från olika sensorer och mätare, inklusive vatten- och energimätare. Deras plattform inkluderar en Windows-applikation för walk-by-avläsning och erbjuder funktioner för kostnadsfördelning, boendeinloggning och fakturering. Divako stödjer flera IoT-teknologier som wM-Bus, LoRaWAN och Nb-IoT, och deras lösningar används av kommuner och vattenverk för effektiv och exakt mätdatahantering.

Mätarbyten

Mätarbyten

OneTime

Med vårt egenutvecklade bokningssystem kan kunder enkelt ändra sin bokning med ett unikt bokningsnummer som skickas via brev, e-post eller SMS.

Vår personal hanterar hela mätarbytesprocessen, inklusive administrativa, praktiska och tekniska uppgifter. Vi sköter allt från planering och bokning med kunden till själva bytet och den avslutande rapporteringen.

Varje byte dokumenteras enligt era specifikationer, och bokningsnumret följer med i slutdokumentationen för att säkerställa att alla detaljer är med.

Mätarrenovering

Mätarverkstaden 

Mätarrenovering

Vi renoverar mekaniska mätare för kallvatten och fjärrvärme, vilket gör dem minst lika bra som nya, om inte bättre.

Denna process erbjuder både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Efter renoveringen genomgår mätarna tester enligt STAFS 2007:2 för att säkerställa korrekt mätning. Mätarna utrustas med nya insatser som uppfyller MID- eller EG-standarder, beroende på typ.

Vid renovering kan vi även tilldela nya serienummer och komplettera med kommunikationsmöjligheter.

Kontakta oss för skräddarsydda mätlösningar!

Behöver du hjälp med mäting, kalibrering eller inköp av nya instrument? Vi är här för dig! Kontakta oss idag för att diskutera dina mätbehov och få skräddarsydda lösningar.