Kalibrering

När kalibrerade ni era mätare senast?

En mätare som inte kalibreras regelbundet kan ge upphov till felaktiga beslut och ekonomiska förluster. Så enkelt är det.
Om ni vill vara säkra på att era mätare visar korrekta värden rekommenderar vi en återkommande och väl inplanerad kontroll. Då kan ni vara säkra på att era framtida beslut grundas på rätt information.
Det skapar även trygghet och trovärdighet gentemot era egna kunder – och en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna.
Kalibrering handlar om kvalitetssäkring och lönsamhet.

Kalibrering handlar om kvalitetssäkring och lönsamhet

Vi på Mätarkontroll i stockholm AB är specialiserade på kalibrering och har förfinat tekniken i snart 25 år. Som ackrediterat servicecenter kalibrerar vi alla typer av massflödes- och volymmätare upp till DN 200.
Dessutom kan vi mäta i såväl kallt som varmt vatten.

Vår moderna anläggning för process- och flödesmätare säkerställer er mätosäkerhet. Oavsett om det handlar om mycket stora mängder vatten eller precisionsdosering av läkemedel. Det tjänar ditt företag på. Det kan även handla om korrekta mätvärden av den egna mängden utsläpp i det kommunala avloppssystemet.

Mätosäkerhet vid 6 l/tim – 280 000 l/tim

Volymmätning genom vägning, Kall- och varmvattenmätare ± 0,2 – 0,3% beroende av metod.

Massflödesmätare ±0,15%

Boka tid för kalibrering!

Vi vet av erfarenhet att våra företagskunder tjänar på att boka tid för kalibrering. På så sätt kan ni planera när ni kan avvara era mätare och vi kan se till att vår service går mycket fort. Ni slipper garanterat långa väntetider och får kortast möjliga stopp i produktionen.

 

Varför ska jag välja ett ackrediterat kalibreringslaboratorium?

Swedac bidrar till att svensk industri och andra intressenter har tillgång till spårbara kalibreringar. Kalibreringslaboratorier som är ackrediterade av Swedac granskas regelbundet för att kontrollera att kompetensen upprätthålls.

Ackrediteringen är en garanti för att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder, i detta fall  ISO/IEC 17025. Standarden kräver bland annat spårbarhet till nationella eller internationella normaler genom en obruten kedja – och att laboratoriet anger sin bästa mätförmåga.

Ackrediteringen sätter nivån för kvaliteten i verksamheten. Det ställs krav på ledningssystem, dokumentation, personalens kompetens, egenkontroller och kalibrering av utrustning, arbetssätt, lokaler, rutiner och åtgärdsplaner.

Ackrediteringen ger större trygghet för dig och dina kunder. Genom ackrediteringen har kalibreringslaboratoriet bevisat sin kompetens både i Sverige och hela EU. Bara ackrediterade verksamheter som får använda Swedacs ackrediteringsmärke. Gällande standard – ISO/IEC 17025 – ska finnas angiven i anslutning till ackrediteringsmärket.

Källa: SWEDAC