Kundanpassning

 

De flesta flödesmätare är känsliga för flödesprofiler, alltså skillnader i vätskans hastighet beroende på position. Då är det avgörande att ha ett så homogent flöde som möjligt vid flödesmätning för att säkerställa korrekta mätresultat. Lösningen är en tillräckligt lång raksträcka före och efter mätaren, långt ifrån ventiler, böjar och annat som kan störa önskad flödesprofil. Dessutom är övergången från röret till flödesmätaren känslig, om det felar någon millimeter vid centreringen så kan man orsaka drastiska störningar av flödesprofilen genom mätröret.

Vi vet hur lång raksträcka som krävs för att generera en korrekt mätning och hjälper gärna till med beräkning, ritning, framställning och montering av passbitar på Er mätare. Därefter kan vi kalibrera mätaren med passbitarna vilket säkerställer en korrekt mätning och att kalibreringen fortfarande är aktuell i Er process. Detta gör att ni uppnår bästa möjliga mätosäkerhet i den applikation som flödesmätaren är monterad i.