VVS-Fabrikanterna

Som en del i vårt långsiktiga arbete är vi medlem i VVS-Fabrikanternas råd.
här får vi aktuell information för branschen och vi får en möjlighet att bidra med med vår mångåriga och djupa kompetens inom just vårt nisch.

VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation

Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. Organisationen företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vår målsättning är en väl fungerande marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan.