Mätarrevision

I de flesta länder finns det lagar och regler för att skydda konsumenter vid handel efter mått och vikt. I Sverige gäller dessa regler vid försäljning till konsumenter. Volym- och/eller flödesmätare som berörs av dessa regler återfinns t.ex. i vattenlednings- och fjärrvärmenät.

För att säkerställa funktionen hos era vattenmätare krävs regelbunden kontroll enligt SWEDACs författning STAFS 2007:2.

Sådan kontroll utförs av företag som är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17020.

Efter genomförd kontroll står ni som beställare inför två alternativ: Ni kan antingen välja att kassera mätaren eller renovera och återanvända den. Vår rekommendation är att renovera mätaren eftersom ni på så sätt dels sparar pengar och samtidigt gör en insats för miljön. Ofta krävs faktiskt bara ett byte av mätinsats, packningar och en grundlig rengöring eftersom mätarnas grundkomponenter är utformade i gedigna material som tål många års påfrestningar.

En renoverad mätare är minst lika bra som en ny – vi garanterar att ni får tillbaka mätarna i toppskick.

 

Utesittningstid och återkommande kontroll för mätare som används för debitering*

Kallvattenmätare
10 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) av högst 2,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (Q3 enligt MID) av högst 4 m3/h.
5 år för mätare med ett nominellt flöde (qn) över 2,5 m3/h alternativt ett permanentflöde (Q3 enligt MID) över 4 m3/h.

* Mer information finns i STAFS 2007:2

 

Vilka lagar/regler gäller vid renovering av vattenmätare efter 30/10-16?

Läs om vad som gäller enligt SWEDAC