Affärsidé för Mätarkontroll i Stockholm AB

”Mätarkontroll i Stockholm AB ska kvalitetssäkra mätvärden från olika typer av flödesmätare, reparera och revidera dessa för återanvändning, samt tillhandahålla mätare, tillbehör och reservdelar åt företag och kommuner i Sverige.”

Detta kan formuleras än mer kärnfullt (kortvariant):

”Vi erbjuder tjänster och produkter som säkerställer flödesmätares mätresultat.”

 

Kommentarer till affärsidé

En affärsidé ska vara kortfattad och innefatta det mesta av verksamheten – dess kvintessens. Av det skälet behöver vi detaljera vad som egentligen ingår för att uppfylla formuleringen.

1) Att kvalitetssäkra mätvärden kräver ett kvalitetsstyrningssystem som fungerar. Då kan mätvärden säkras med allmänt föreskriven noggrannhet. Det bästa sättet att bevisa att man uppfyller dessa krav är att vara ackrediterad. Mätarkontroll i Stockholm AB har två ackrediteringar – en som kalibreringslaboratorium för massa- och volymflöden och en som kontrollorgan för vattenmätare för kallt och varmt vatten. Vi är ackrediterade enligt två internationella standarder:

ISO/IEC 17020 för kontrollverksamhet – vi renoverar och kontrollerar vattenmätare enligt de
krav som samhället ställer. Kunderna är nästan uteslutande kommunala vattenleverantörer.

ISO/IEC 17025 för kalibrering och provning – vi kalibrerar flödesmätare av många storlekar och kunderna finns inom alla sektorer.

Vi har bred kompetens inom provningsområdet och vår expertis sträcker sig från mät- och felteori, via god kunskap om olika tillämpningsområden och -miljöer, till ingående kunskap om olika mätartypers mätprinciper och mekaniska/elektriska uppbyggnad. Vi har en omfattande datastyrd och programmerbar provningsutrustning för alla mätartyper, med tre provbänkar av god kapacitet.

2) Att reparera mätare och tillhandahålla reservdelar innebär fullservice för våra volymkunder
– i vår verkstad gör vi mätarrenoveringar så att kundens mätare, när de skickas tillbaka, har minst samma prestanda och beräknad hållbarhet som nya mätare – med rapporter för tre flödesstorlekar som visar att de håller vad vi lovar. Utöver detta kan vi leverera reservdelar och göra reparationer på specialmätare av olika slag i enstaka exemplar eller små serier.

3) Företag och kommuner i Sverige betyder att vi ser oss som en nationell mätresurs och inte gör någon skillnad på offentlig och privat näringsverksamhet – alla behöver tillförlitliga mätvärden.

Våra volymkunder är ofta kommunala vatten- och värmeverk. Deras kunddebiteringar baseras på mätvärden som vi säkerställer åt dem. Då deras produkter – vatten eller energi – tillhör allas absoluta existensbas blir det många mätare som ska hållas i trim.

Med tiden ökar önskemålen från kunderna att mätvärden från många mätare hanteras effektivt i deras administrativa system, varför vi också arbetar mycket med avläsningstekniker och -system så att kunderna får en effektiv hantering av riktiga mätvärden. Mätvärdet, inte mätaren, står i fokus.

 

Vi har en för renovering av mekaniska mätare fullständigt utrustad verkstad med god kapacitet där vi vid behov också sandblästrar och lackar mätarhus till nyskick. Vår personal har lång erfarenhet av alla moment som ingår i mätarrenovering och stor bredd vad gäller olika mätartyper.
För att fullt ut kunna serva våra stora kunder säljer vi även nya mätare, dels som ersättning för ut-skrotning av äldre mätare, dels som tillskott vid utbyggnader eller vid teknikskiften.

4) Reservdelar och tillbehör kan vara enkla grundkomponenter, som packningar och mekaniska anpassningar vid montering, men framför allt nya mätinsatser, som ersätter använda mätinsatser vid renovering. Vår stora omsättning ligger på dessa – vattenmätare som kommer in för kontroll renoveras och förses med ny mätinsats. De är som nya när de återlevereras till kunden. Fullständig revidering omfattar mekanisk renovering och slutprov och bidrar genom återanvändning av mätarhus och -glas till att förbättra vattenleverantörens hållbarhetsprestanda.

Reservdelslager eller täta relationer med leverantörer för direktleverans gör att vi snabbt kan upp-fylla behov av de flesta reservdelar eller av helt nya vattenmätare. Vi har stor marknadskännedom och ett omfattande kontaktnät för att få fram delar och lösningar för varje behov.