Att tänka på vid kalibrering

När du beställer en kalibrering behöver vi information för att se till att mätaren kalibreras på rätt sätt. Vi vill veta vilken signal ni använder ifrån mätaren för avläsning, oftast handlar det om puls, ström 4-20 mA, ibland om displayavläsning. Vi kalibrerar på pulssignalen, strömsignalen eller båda två. Manuell avläsning av displayen kräver annan mätmetod och gäller endast totalmängd.

Vi vill också veta vid vilka flödespunkter mätaren ska kalibreras. Oftast är en trepunktskalibrering där man väljer 10, 50 respektive 100 % av mätarens maxflöde, med tre repetitioner vid varje punkt, tillräcklig för att uppnå c:a 0,3 % mätosäkerhet. Om mätarens felvisning är kritisk för er process så kan vi kalibrera på fler punkter och även med fler repetitioner och på så sätt nå lägre mätosäkerhet. Debitering sker per mätning. Två punkter med tre repetitioner = 6 mätningar.

Vill ni att vi ska justera mätaren (om möjligt)? I sådana fall, ska en största felvisning anges för att en justering ska utföras? Se vidare om beslutsregler och den vi normalt tillämpar om kunden ej önskar annan sådan här.

Slutligen: glöm inte att skicka med signalförstärkare och kablar mellan flödesgivare och förstärkare. Om era röranslutningar eller signalanslutningar avviker mycket från standarder,  skicka med adaptrar för att ansluta mätaren till provbänken. (Kolla gärna med oss angående anpassningar/adaptrar, vi kan redan ha något som passar.)

Vi har en blankett för beställning av kalibrering, fyll gärna i den på förhand i samråd med de tekniker som använder mätaren och resultaten och skicka med den vid beställning.