Integreringsverk

Användningsområde: Fjärrvärme, fjärrkyla, kombinerad värme/kyla- och

solaranläggningar.

F5

F5

Flexibelt Väggintegreringsverk
Kommunikationsmöjligheter:
– Trådad M-Bus
– Radio wM-Bus OMS
– Modbus
– LonWorks
– Analoga utgångar
– Puls in och utgångar