Värme/kylmätare

F775

F775

Typ: Ultraljud
Storlek: Dn15 – Dn100
Flöde: MID qp0,6 – qp60
Utgångar: 2-utgångar, se datablad

C5-IUF

C5-IUF

Typ: Ultraljud
Storlek: Dn15 – Dn20
Flöde: MID qp0,6 – qp2,5
Utgångar: M-bus, wM-Bus, RS485, radio