Produkter

Hur kan vi hjälpa ditt företag eller partner?
Mätarkontroll i Stockholm AB har ett komplett ultraljudsprogram för värme- och kylmätare med olika kommunikationsmöjligheter. Via Puls- M-Busutgång eller Radio (wMBus) överförs data för fakturering, driftoptimering eller statistik.
Vi har vattenmätare avsedda för all typ av fjärravläsning, från små lägenhetsmätare för individuell mätning i lägenheter (IMD) till större mätare för undercentraler. Mätarna kan levereras med Puls-, M-Bus- eller Radioutgång (wM-Bus) beroende på vilken systemlösning som efterfrågas.