F5

Flexibelt Väggintegreringsverk
Kommunikationsmöjligheter:
– Trådad M-Bus
– Radio wM-Bus OMS
– Modbus
– LonWorks
– Analoga utgångar
– Puls in och utgångar