Vattenmätare – plast eller mässing?


Vi behöver titta på skillnaderna mellan engångs ultraljudsmätare i plasthus och vanliga renoveringsbara mekaniska mätare i mässingshus och granska både vulgärargument i marknadsföringen och hur vi bättre förstår grunderna för långsiktig rättvis jämförelse, nu när vi definitivt är inne i en tid när hållbarhet och miljö måste finnas med. Låt oss titta mera på produktinformation från leverantörer och jämföra med hur det verkligen ser ut om vi också väger in hållbarhetsfrågorna lite mer. Läs mer →

Det missförstådda R-talet


Sedan några år tillbaka har vi hört en del märkliga uttalanden om vattenmätares s.k. "R-tal", eller "R-värde". Vissa leverantörer har fått kunderna att tro att ju högre R-tal, desto bättre mätare. I värsta fall har man fått kommuner att köpa mätare med R-tal som är så höga att mätarna är olämpliga för sitt syfte. Då handlar det om att mätarna mäter så små flöden att det inte är relevant för förbrukningsmätning - de är för "bra" gentemot kraven och det kostar. Framför allt blir det dyrt med de lagstadgade kontrollerna efter utesittningstiden. Detta verkar inte försäljarna nämna. Extrema R-tal kan t.o.m. göra det omöjligt att göra regelmässig kontroll genom att det inte finns provbänkar som klarar de låga flöden som då blir aktuella. Hur kunde det bli så fel? Läs mer →

Saxat från reklamen om vattenmätare


Reklam för ultraljudsmätare från tillverkarsidan har varit särskilt aggressiv och det tycks ha lyckats bra som affärsstrategi. Tyvärr finns också ett antal offer för detta. Som alltid med vattenmätare är det offentlig sektor och i slutänden konsumeterna som drabbas. De som säljer statiska mätare (ultraljudsmätare) dömer ut mekaniska mätare totalt. Man menar att statiska mätare har alla fördelar, inklusive att de är miljövänliga. De flesta argument är direkt felaktiga eller väldigt skruvade. Låt oss titta närmare på dem! Läs mer →

Mätarkontrolls blogg – hur och varför?


Det skrivs mycket om fördelar och nackdelar med vissa typer av vattenmätare. Ofta med en beklämmande låg nivå på argumenten. Mätarkontroll i Stockholm AB har varit verksamma som ackrediterat laboratorium med kontroll och kalibrering sedan nuvarande system med vattenmätarkontroller infördes. Vi finner direkt felaktiga utsagor om vattenmätning och vattenmätare i pågående reklamkampanjer och inlägg. Därför vill vi informera på dessa sidor så att upphandlare inom offentlig sektor får möjlighet till sakliga underlag och kravspec:ar, där vissa mätarfabrikat inte favoriseras p.g.a. ”smart sales”. Läs mer →